My Unicode demo texts

Lithuanian

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės.
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.
Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė
Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.
Krūmai su šilais visais išsibudino keltis,
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas.
Vislab, kas rudens biaurybėj numirė verkdams,
Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo
Ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs,
Vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikint.

K.Donelaitis "Metai"
http://anthology.lms.lt/texts/6/turinys_l.html


Quick brown fox in Lithuanian

Įlinkdama fechtuotojo špaga sublykčiojusi pragręžė apvalų arbūzą


Long Russian string

На балу поручик Ржевский, нажравшись как свинья, приставал к женщинам. При этом его уже не интересовала ни внешность женщины, ни возраст, ни ее пол.


Pushkin

  Я помню чудное мгновенье:
  Передо мной явилась ты,
  Как мимолетное виденье,
  Как гений чистой красоты.
  

K ***


Old Italic (Unicode U+10300 - U+1031E)

𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚 𐌛 𐌜 𐌝 𐌞


Chinese string. Fullwidth punctuation marks

(Unicode U+FF01 - U+FFEE)

你好,非常感謝你的協助!你好,非常感謝你的協助!你好,非常感謝你的協助!你好,非常感謝你的協助!你好,非常感謝你的協助!你好,非常感謝你的協助!你好,非常感謝你的協助!你好,非常感謝你的協助!你好,非常感謝你的協助!你好,非常感謝你的協助!

Armenian - հայերեն

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

 1. Ամբողջ երկիրը մէ՛կ լեզու եւ մէ՛կ խօսուածք ունէր։
 2. Երբ արեւելքէն կը ճամբորդէին, Սենաարի երկրին մէջ դաշտ գտան ու հոն բնակեցան։
 3. եւ իրարու ըսին. «եկէ՛ք աղիւոներ շինենք, ու զանոնք կրակով թրծենք»։ Աղիւսները անոնց քարի տեղ եղան, եւ կուպրը անոնց շաղախի տեղ եղաւ։
 4. Նաեւ ըսին. «եկէ՛ք մեզի քաղաք մը եւ աշտարակ մը կառուցանեք, որուն գագաթը մինչեւ երկինք հասնի, ու մեզի անուն վաստկինք, որ ամբողջ երկրի մակերեսին վրայ չցրուինք»։
 5. եւ Տէրը իջաւ մարդոց որդիներուն կառուցանած քաղաքն ու աշտարակը տեսնելու։
 6. Տէրը ըսաւ. «Ահա՛ ասոնք մէկ ժողովուրդ են, եւ բոլորին լեզուն ճէ՛կ է. ասիկա շինելու սկսան, ու հիմա ոչինչ պիտի արգիլէ զանոնք ընելէ ինչ որ կը խորհին։
 7. Եկէ՛ք իջնենք եւ անոնց լեզուն հոն խառնակենք, որպէսզի միւսին լեզուն չհասկնայ»։
 8. Ու Տէրը անկէ ամբողջ երկրի մակերեսին վրայ ցրուեց զանոնք, եւ քաղաքը կառուցանելէն դադրեցան։
 9. Ատոր համար անոր անունը Բաբելւն կոչուեցաւ, քանի որ Տէրը հոն ամբողջ էրկրի լեզուն խառնակեց, ու Տէրը անկէ ամբողջ մակերեսին վրայ ցրուեց զանոնք։

Source: http://www.omniglot.com/babel/armenian.htm

Non-standard Armenian Eternity Sign - ԰


Last modified: Thu Nov 5 12:04:14 EET 2009